Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Deras vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. De finns runt om i hela landet genom projektet Trygga Hjältar, som fungerar som en länk mellan barnen och stödet i den kommun som Trygga Hjälten verkar. Organisationen erbjuder även stödchatt via Snapchat och Instagram, samt gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm.

För att barn och unga ska hitta till de och till deras aktiviteter behöver de synas och finnas där barnen finns. Med det sagt har vi i flera år, tillsammans med Trygga Barnen, tagit fram en rad kreativa uttag i syfte att öka organisationens varumärkeskännedom och få fler att engagera sig. Detta har vi på bästa sätt gjort genom printannonser i form av helsidor i tidningen Fokus, där primära målgruppen varit vuxna och företagare som kan bidra med gåvor, så att fler barn och unga kan mötas och göra aktiviteter ihop.

Vi har även agerat som rådgivare kring organisationens hantering av sociala medier samt skrivit copy till deras sociala plattformar. Vidare har vi även tagit fram banners och annonser som har synts i diverse sammanhang. Vi har skrivit och utformat nyhetsbrev i syfte att öka varumärkeskännedom och för att få fler att engagera sig, där dessa främst skickats ut till företag kring juletid.

Det finaste med det hela? Uppdraget är 100% pro-bono. Allt vi gjort har varit med värme och kärlek. Tack vare vår kompetens och Trygga Barnens skarpa driv och välvilja når vi ut till både de som behöver hjälp och till de som kan hjälpa organisationen på bästa möjliga sätt.

Tack Trygga Barnen för förtroendet och stort tack för ert dagliga viktiga arbete!