Aller Media är marknadsledande inom populärpress i Sverige, med en marknadsandel på över 50 procent. Hittills har varumärkets kommunikation varit fokuserad på pris och premie. Vårt uppdrag, med start våren 2022, blev att skapa en emotionell kommunikation som drev varumärkesvärden och skapade liking hos målgruppen. Detta för att stärka lojalitet och på sikt hela varumärket, med syfte att få fler att hitta inspiration i läsandet för någon av koncernens alla titlar. Lösningen blev Aller Medias första stora varumärkessatsning någonsin i  konceptet ”The People Who Read”. Med TV-reklam, utomhus, print och i social- och digitala video ads bjuder vi in mottagaren till en emotionell värld där vi får möta några av Aller Medias läsare med passion för Bakning, Trädgård och Inredning. För att inte göra konceptet mindre spektakulärt är det artisten Mapei som gjort musiken och Elliphant som är voice-over rösten. Själva produktionen gjordes i samarbete med Fanny&Alexander.

Planen framåt är att skapa en serie av kreativa uttag där målgruppen ska lockas till inspirerande läsning med värden som vardagslyx, tid för sig själv och en paus från det digitala i fokus. Stay tuned!