Med konceptet Zmarta folkets ekonomi har vi under drygt ett år hjälpt jämförelsesajten Zmarta att öka sin varumärkeskännedom med 55%. Genom en ny kommunikationsstrategi och kreativa idéer baserade på insikter från användardata, har Zmarta fått en helt ny identitet. I den inkluderas både långsiktig varumärkesuppbyggnad och kortsiktiga affärsmål, samt ett always-on tänk. Tillsammans med en bred kanal-mix och ett tight samarbete med mediebyrån, finns varumärket nu närvarande i alla delar av kundresan. Utgångspunkten i arbetet är insikten att jämförelseekonomi inte är ett lätt område och att marknaden behöver en aktör som vågar förklara och förenkla. En position som Zmarta tagit före sina konkurrenter och som nu tydliggjort hela marknaden för folket.