Väder, vanor, köpbeteenden och… korv. Listan kan göras lång på områden där data kan användas som underlag marknadsföring, så kallad datastory. För ICA skapade vi kampanjen Länskorvarna där vi genom köpdata redogör för hur korvätandet skiljer sig mellan länen i landet: Ett os av Wienerkorv över Halland, medan skåningar frossar i blodkorv. Och så Örebro och Värmland som så vackert förenas via kokkorven. Att varje län nu äntligen fått en ny, korv-uppdaterad länssköld, har vi inget annat än ICA:s unika data att tacka för. Kryddat med humor och klätt i ett emotionellt, målgruppsrelevant och avlångt fodral av skinn.
Arbetet med ICA är uppdelat i en tre-stegs-raket.

1-steget undersöktes potentialen i ICA:s egna data och vilken/vilka externa datakällor vi eventuellt skulle kunna komplettera den med.

2-steget blandades den externa och interna datan. Vi fann att enkelhet är gott nog i den här typen av kreativ input. Valet föll på att bara använda intern data.

3-steget förvandlades den interna köpdatan till ett koncept, Länskorvarna, och kreativa uttag i Sociala medier samt på ICA.se