Ofta kommunicerar försäkringsbolag att de står vid försäkringstagarens sida, livet ut. Vilket i sig inte är något dåligt. Men för Moderna försäkringar, som är en utmanare i branschen, ville vi hellre hitta en egen vinkel. Och istället för att hamna i någon negativ tonalitet ta en positiv och rolig position som kunde särskilja dem. Detta var utgångläget ut när vi skred till verket att skapa Moderna försäkringars nya reklamkoncept. Med siktet på ökad varumärkeskännedom och att bredda kunskapen om utbudet föddes konceptet ”Lev här och nu”. Med det ville vi kommunicera att Moderna finns där när och om det behövs. Det ska vara snabbt, enkelt och tryggt så att man vågar leva här och nu. Uttagen är filmade ur tittarens perspektiv för att ge en känsla av att man är en del av stunden. På så sätt kunde vi levandegöra glädjen och händelserna i livet som man vill ta vara på och inte bromsa av rädsla för att något ska gå sönder.