Under pandemiåret 2020 vann vi uppdraget att ta fram och producera Klarnas första Liveshoppingkoncept, Livestyle. Vid den här tidpunkten var Liveshopping ett förhållandevis okänt fenomen i Sverige, vilket var utmanande för insiktsarbetet. Däremot var det redan väletablerat på den kinesiska marknaden. Vilket gjorde att vi kunde hämta lärdomar om koncept, programlängd och tekniska aspekter därifrån. Redan vid konceptutvecklingen siktade vi högt och ville utmana det vanligtvis avskalade Liveshopping-formatet. Lösningen blev att addera trendande Tiktok- och Youtubeformat, programsegment och gästspel från välkända modenamn till vår stream. Det visade sig kräva mer avancerade tekniska lösningar än vanliga Liveshoppingformat. Men resulterade i slutändan i ett mer dynamisk och engagerande format som kunde leva längre än sin sändningstid. Det var också viktigt att de olika segmenten kunde justeras veckovis, efter lärdomar. Genom Bambuser kunde vi enkelt identifiera toppar och dalar i programmet och ändra på det som inte fungerade.